Kylmälaitehuolto ja kylmäkonehuolto

Meillä on asetuksen vna:452/2009 mukainen KYL y3 urakointioikeus ja S3-sähköurakointioikeus.
http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/Urakoitsijat/

Huollamme…

 • Kaupan kylmälaitteet (HCFC, HFC)
 • Ilmalämpöpumput
 • Ilma-vesilämpöpumput
 • Ilmastoinnin jäähdytyslaitteet
 • Maalämpöpumput
 • Kylmiöt, kylmähuoneet, kotikylmiöt. (mm. Festivo varaosat ja huollot meiltä)
 • Pakkashuoneet ja pakkasvarastot
 • Vedenjäähdyttimet
 • Pizzapöydät
 • Vetolaatikostot
 • Lasikot
 • Jääpalakoneet
 • Muut ravintoloiden kylmälaitteet
 • Sääkaapit
 • Rakennuskuivaimet
 • yms. kylmälaitteet

Emme huolla pieniä kotitalouksien jääkaappeja, pakastimia.

Määräaikaishuollot ja laitteiden ylläpito

img_kylmalaitehuolto_1Laitteen haltijan tai omistajan tulee tarkastuttaa kaikki 3 kiloa tai enemmän, CFC- tai HCFC- kylmäainetta sisältävät laitokset ja mainittuja kylmäaineita sisältävät kiinteästi asennetut laitteet vuosittain vuotojen varalta. Laitteen tarkastuksen voi suorittaa muun huollon yhteydessä. Tarkastuksen suorittavan toiminnanharjoittajan tulee täyttää Valtioneuvoston asetuksen mukaiset pätevyysvaatimukset.

Yleensä ilmastoinnin jäähdytysjärjestelmät huolletaan keväällä tai alkukesästä. Myös jäähdytyskauden päätyttyä voi olla tarpeen suorittaa huoltotoimenpiteitä, varsinkin jos laitteistossa käytetään liuoksia, jotka voivat jäätyä. Määräaikaishuollossa käydään läpi laitoksen toiminnot ja tarkistetaan että kylmäaine- tai öljyvuotoja ei esiinny järjestelmässä. Ilmansuodattimet vaihdetaan uusiin tai puhdistetaan. Kompressoreille suoritetaan tarvittaessa laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti öljynvaihdot ja täytetään asiakkaan hallussa olevat huoltodokumentit ja sovitaan seuraavan huollon ajankohdasta.

EU:n asetusten myötä Suomessa on kylmä- tai jäähdytyslaitoksen haltijalla tai omistajalla velvoite huolehtia laitteistonsa huollattamisesta luvanvaraisella, pätevällä kylmäalan huoltoliikkeellä (valtioneuvoston asetus 1187/2001). KylmäCenter Oy täyttää Turvatekniikan keskuksen määrittelemät pätevyysvaatimukset ja kuuluu lisäksi sähköurakoitsijarekisteriin. Yrityksellämme on yli 3kg kylmäainetta sisältävien laitteiden elinkeinolupa ja S3-sähköurakointioikeus.

Kylmälaitteiden purku ja käytöstäpoisto

Puramme käytöstä poistettavat kylmiöt, kylmäkoneikot ja kaikenlaiset kiinteästi asennetut kylmälaitteet asianmukaisesti. Suoritamme kylmäaineiden talteenoton purettavista järjestelmistä ja toimitamme laitteet kierrätykseen.

Kylmäaineen talteenotto, käsittely ja varastointi

KylmäCenter Oy:llä on asianmukaiset laitteet kylmäaineiden talteenottoon, käsittelyyn ja varastointiin. Vanhat kylmäaineet ovat ongelmajätettä, jotka toimitamme ongelmajätelaitokselle niiden turvallista hävittämistä varten.

www.tukes.fi